Historie

Foreningen er Herlevs ældste grundejerforening – etableret i 1916.

Den er frivillig, upolitisk og har til formål at varetage grundejernes interesser overfor myndighederne, først og fremmest på lokalt plan. Ved manglende kontingentbetaling bliver man automatisk udmeldt.

Læs mere her

Generalforsamling 2021

På grund af det nuværende forsamlingsforbud, har bestyrelsen endnu ikke fastsat en dato for genneralforsamlingen 2021. 
Opdatering formentlig i begyndelsen af marts 2021. 
 
 
 
 
 
 

Medlemsskab...

Det koster kun kr. 95,- i kontingent om året, at være medlem af Herlev Grundejerforening...!
Design og host, Bureauet Realize.dk