Historie

Foreningen er Herlevs ældste grundejerforening – etableret i 1916.

Den er frivillig, upolitisk og har til formål at varetage grundejernes interesser overfor myndighederne, først og fremmest på lokalt plan. Ved manglende kontingentbetaling bliver man automatisk udmeldt.

Læs mere her

Generalforsamling 2021

På grund af det nuværende smittesitiuation og pga at lokalet på Herlev Gl. skole anvendes til Corona lyntest på ubestemt tid, har bestyrelsen besluttet ikke at afholde generalforsamling i 2021. Denne beslutning er afstemt med Parcelhusejernes Landsforning. Der vil således blive aflagt 2 årsregnskaber på generalforsamlingen i 2022. Næste udmelding formentlig ultimo januar 2022.
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsskab...

Det koster kun kr. 95,- i kontingent om året, at være medlem af Herlev Grundejerforening...!
Design og host, Bureauet Realize.dk