Formål

Foreningen er etableret for at medlemmerne på lokalt plan har egne repræsentanter, der, om man så kan sige, ”sidder med ved bordet”. Foreningen har bl.a. repræsentanter i huslejenævn, og miljørådet, ligesom den er repræsenteret i Herlev Bladets bestyrelse, som grundejerforeningen i sin tid var medstifter af.
Samtidig er man som medlem af Herlev Grundejerforening automatisk medlem af Parcelhusejernes Landsforening, der er en paraplyorganisation, der varetager vores interesser på landsplan, og hvis blad ”Mit hus” vores medlemmer automatisk modtager på adressen.

 
Design og host, Bureauet Realize.dk