Historie

Foreningen er Herlevs ældste grundejerforening – etableret i 1916.

Den er upolitisk og har til formål at varetage grundejernes interesser overfor myndighederne, først og fremmest på lokalt plan.

Læs mere her

Aktiviteter og Nyheder

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 30. marts kl.18.30 på Herlev Skole. Tilmelding på
" herlevgrundejer@mail.dk "
 
___________
 
Øl-smagning for onsdag den 3. maj kl. 19.30.
Invitation udsendt primo marts.
Vil du høre nærmere, så kontakt formanden på " herlevgrundejer@mail.dk "
 

 

Medlemsskab...

Det koster kun kr. 95,- i kontingent om året, at være medlem af Herlev Grundejerforening...!
Design og host, Bureauet Realize.dk